Превод на сайт на английски език

Как се прави превод на сайт на английски език?

Превод на сайт – това не е лесна задача. Едва ли можете да я възложите на тепърва прохождащ в сферата на превода, тъй като „подводните камъни“ при превод на сайт на английски език са много повече, отколкото изглежда на пръв поглед.

С какви трудности се сблъскват преводачите, когато се наемат с превод на сайт, и защо качественият превод на сайт може да се изпълни само от професионалисти?

Основни трудности при превод на сайт на английски език

1. Много графично съдържание

Особеностите при превода на сайт на чужд език са освен всичко друго, наличието на много картинки с кратки текстове, които не подлежат на редакция, включително и бутони. Трябва да се преведат, независимо от формата.

За да се преведат всички картинки, бутони, стрелки и подобни, а след това да се поставят от разработчика на сайта в кода му, могат да се използват таблици, в които преводачът набира текст или дума в две колони в Excel – отдясно е изходният текст, отляво – преводът. Работата не е лека, но е ефективна.

Благодарение на този тип превод на сайт на английски език нищо не се губи и не се пропуска. А ако техническият специалист, който ще поставя преведения текст в сайта, не знае езика, таблицата, от която може да се копира текстът и която няма да допусне никакви разминавания, е идеалното решение.

2. Инфографика

За превод на сайт на английски език, по-специално за работата с инфографиката е необходим специалист, който се занимава с оформлението на сайта, и дизайнер. Този специалист ще може да възстанови инфографиката.

Ако клиентът предоставя изходните материали за превод на сайт на английски език, работата ще бъде свършена по-бързо и по-евтино. Ако няма изходни материали, също не е проблем. Но задачата ще се изпълнява „от нулата“ и ще отнеме много повече време и усилия.

Този тип задачи един обикновен преводач няма да успее да изпълни чисто технически.

3. Стилистични особености и специализация при превод на сайт на английски език

Да разберат каква е тематиката на сайта е задача на преводачите. Ако ще е необходим превод на сайт на английски език на тема пречистване на водата, той ще се превежда от специалист по технически превод и от специалист по художествен превод. Ако сайтът е за дизайн, специализацията на преводача трябва да е спрямо тази тематика.

Също така трябва да знаете задължително за коя точно аудитория ще се прави превод на сайт на английски език. Това трябва да се вземе предвид, за да се адаптират термините спрямо съответната целева аудитория.

4. Превод на слогани и девизи

Това е онази част от сайта, за превода на която със сигурност трябва да се използва копирайтър. Преводът на фрази, които трябва да изразят отчетливо и кратко същността на бизнеса или същността на уникалното търговско предложение, може да отнеме много часове работа.

Точно защото това вече не е превод, а творчески процес, нещо като дизайн, само че словесен. И това вече се нарича „transcreation“, наука, съчетаваща копирайтинг и превод, а не просто „translation“.

5. Големина на проектите и автоматично преливане на преведеното съдържание в административния панел на сайта

Уеб проектите сами по себе си са обемни. Може да се наложи да се работи върху цели каталози с продуктови описания. Даже за пресмятането на обема за превод ще е необходимо време – до няколко дни. Това също е важна част от задачата, трудоемка и отговорна.

За да се пресметне цена за превод на сайт на английски език (за който ще е необходимо много време ръчно копиране на текст от сайта в таблица или пък по-малко трудоемкият синтактичен анализ), някои преводачи или преводачески агенции искат пари.

Това е така, защото обемът работа се пресмята ръчно (и отнема много време) или със специални професионални програми, които са платени, но път помагат да се пресметне съдържанието избирателно и да се изкара в различни формати, необходими за по-нататъшна работа над превод на сайт на английски език или на който и да е друг език.

Превод на сайт на английски език, който е много обемен, особено ако сроковете на клиента са много къси, се поделя между няколко преводачи, включват се няколко редактори, използва с специален софтуер, за да се избегнат различията в превода и да се унифицират важни термини в речника.

Обърнете внимание, че вече има и се използва активно IT решение, което помага автоматично да се „сваля“ съдържанието от сайта и да се прелива преведеното съдържание автоматично в административния панел. Това пести много, наистина много часове работа в полза на клиентите.

Тук също няма как да се мине без оформяне и дизайн. В крайна сметка, превод на сайт на английски език е екипна работа – извършва се от няколко специалисти.

6. Повтаряща се информация

Ако на страниците в сайта на поръчителя се срещат повторения, по-добре да се предупреди за това. Преводачът може да идентифицира повтарящата се информация и да намали цената за превод на сайт на английски език.

7. Дължина на текст на различните езици

Трябва да се вземе предвид, че има разлика в дължината на текста в зависимост от езика. Българският език е известен с богатата си реч. Затова документите при превод могат да се окажат с различна дължина на текста.

Това е важно да се вземе предвид, особено при превод на кратки текстове за бутони и други места в сайта с ограничено пространство, предназначено за нанасяне на текстово съдържание. В някои случаи се налага да се променя оформлението на сайта, за да се вмести текст на по-обемен език.

8. Да преведе или да прочете трябва носителят на езика?

За да изглежда професионално и да достигне поставените цели на целевия пазар, преводът на сайта трябва да е перфектен. Ако не може да стане така, че носител на езика на извърши превод на сайт на английски език, то поне трябва да бъде прочетен преводът от носител на езика, за да може потенциалните читатели да го четат с удоволствие и с разбиране.

Както виждате, най-добре е с превод на сайт на английски език или на друг език да се извършва от специалисти. Те имат необходимите ресурси и опит в обработването на такъв тип заявки.
Ако имате нужда от превод на сайт на английски език, потърсете ни!