Застрахователен брокер | deplus.bg | Web Design

ДЕ ПЛЮС” ЕООД е създадено 2007 година с решение на Пазарджишки окръжен съд N.2208/29.10.2007, с основен предмет на дейност – застрахователно посредничество като застрахователен брокер.

С решение N.162 – ЗБ от 01.02.2008 на Комисия за финансов надзор/КФН/ „ДЕ ПЛЮС” ЕООД е вписано в публичния регистър на застрахователните брокери по чл.30 ал.1, т.9 от Закона за Комисия за финансов надзор, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Димитър Греков N.16 вх. А, ет.4, ап.10.