Парсинг в ИМ | Част 1 (Прости данни)

В тази част ще ви разкажа как да настроите парсинг в ИМ.

Е, накрая стигнахте до най-сложната и интересна част. Сварете чаша чай и да започнем да се запознаваме с тази раздел. Този раздел, честно казано, е най-сложният за описание на всички възможни настройки. Честно казано, аз самият не зная до последната детайл всички събития, които могат да се настроят с тези настройки. Това може да звучи глупаво, но е вярно. Същността е, че отделих много време за запис и изпълнение на всички възможни настройки за парсинг и стигнах до извода, че по-добре е да създам много малки инструменти, които по-късно могат да се смесват помежду си.

Какво са прости данни и какво са сложни? Прости данни са такива данни, които се състоят от една стойност. Примери:

  • Код на продукта [модел]
  • Артикул [sku]
  • Име
  • Цена
  • Количество
  • Производител
  • Описание
  • И всички полета в раздел “Данни”.

Всички тези атрибути на продукта имат общия факт, че могат да бъдат попълнени с една стойност. Кодът на продукта един за целия продукт, описанието е едно, името е едно… В тази статия ще говорим точно за настройката на тези полета.

Сложни, въпреки че ги наричам така, не са толкова сложни, просто са съставни. Към тези данни се отнасят тези, които в продукта могат да бъдат повече от един. Примери:

Категории Снимки на продукта Атрибути Опции. За тях ще разговарям в статията “Парсинг в ИМ | Част 2 (Сложни данни)”. Примери за настройки За пример ще взема полето “Име на продукта”.

21 parsing prosti danni - Парсинг в ИМ | Част 1 (Прости данни)

Както виждате в примера, посочих границата на парсинг в полето “Име на продукта” (1), като избрах границата (2), и модулът по време на парсинга ще вземе стойността, която се намира в тази граница на парсинга и я записва в полето “Име на продукта”. Същото се отнася и за всички други прости типове данни като цената, описанието, производителя. Пример в преглед:

21 parsin prosti danni 1 1 - Парсинг в ИМ | Част 1 (Прости данни)

Модулът спарсва данните от линка, след това взема текста, който попада в границата на парсинга, която сте настроили, и го поставя в полето “Име на продукта”. Това е толкова просто.

Освен това, имате възможност да променяте нещо в данните, които модулът е спарсил от донорския сайт. Промените можете да направите чрез търсене и заместване, какво е това можете да научите тук – Търсене/Заместване. Но освен това можете да добавите нещо директно в полето “Име на продукта” преди или след границата. Пример:

21 parsin prosti danni 1 2 - Парсинг в ИМ | Част 1 (Прости данни)

Резултат:

21 parsin prosti danni 1 3 - Парсинг в ИМ | Част 1 (Прости данни)

Както виждате, модулът взе границата на парсинг и я обедини с текста, който сте написали. Това правило важи за всички полета в парсинга в ИМ, и също така можете да обединявате две, три или колкото и да е граници на парсинг, за да получите желаната информация.

SEO URL и попълване на метаданни за продукта. Отделно стои да се отбележи, че при парсинг на продукти в магазина модулът може да създаде URL адрес за продукта, да попълни метаданните му. Също така може да създаде метаданни за категориите и производителите. Във всеки от тези раздели ще имате налични два превключвателя.

21 parsin prosti danni 1 4 - Парсинг в ИМ | Част 1 (Прости данни)

SEO URL: Попълване на метаданни Тук можете да изберете как да създавате линкове към продукта и дали да попълвате метаданните или не. Самите настройки за метаданните се намират в раздел “SEO Шаблони”. Пример на снимка.

SEO Шаблон Тези шаблони се попълват като всяко друго поле на продукта, което е от прост тип. Можете да напишете каквото искате и да го обедините по ваше желание.

21 parsin prosti danni 1 5 - Парсинг в ИМ | Част 1 (Прости данни)

Е, както виждате, вие сте умели и знаете как да настройвате парсинг в ИМ. Всичко е доста просто.