Парсинг в CSV означава преобразуване на данни в текстов формат CSV.

На тази страница можете настрои как изглежда вашата ценова листа и да извършите парсинг.

Какво представлява CSV файл? Това е текстов файл, който съдържа информация. Всяка редица представлява отделен ред в таблица, а колоните са разделени със специални символи – разделители (например, точкой със запетая). В последно време разделител може да бъде не само точка със запетая, но и други символи (интервал, запетая, табулация и други). Също така могат да се използват символи за ескейпване, за да се посочи ясно къде е разделителят и къде просто символ в текста. Обикновено символите за ескейпване са кавички (“).

Пример:

19 csv parsing - Парсинг в CSV означава преобразуване на данни в текстов формат CSV.

Нека започнем по реда.

 1. Име на ценова листа, тук посочвате името на ценовата листа.
 2. Разширението винаги е .csv. В това поле избирате броя на потоците, с които модулът ще извършва парсинг.
 3. Пауза между заявките за парсинг, за да се намали броят на заявките към източника и да се избегне блокиране.
 4. Разделителят е символът, който разделя колонките в CSV, по подразбиране е ; (точка със запетая).
 5. Специален символ за ескейпване на стойностите в CSV формат по подразбиране е ” (кавички).
 6. Кодировка, в която се създава ценовата листа, стандартно за Windows е Windows-1251.
 7. Трябва да натиснете “Презареждане на връзките”, за да започне парсингът отначало.
 8. Тук може да изтеглите ценовата листа, създадена от модула.
 9. Тук може да изтриете ценовата листа, създадена от модула.
 10. Информация за изпарсените връзки и тези, които чакат парсинг.
 11. Тук посочвате името на колонката в ценовата листа.
 12. Тук се указва границата за парсинга на данните, които ще попаднат в тази колонка.
 13. Избор на граница за парсинга за дадена колонка в ценовата листа.
 14. Добавяне или премахване на колонки от ценовата листа.
 15. Парсиране на страница за предварителен преглед на парсинга в нея.
 16. Тук може да изберете граница за парсинга за предварителен преглед или да въведете URL адрес ръчно.
 17. И, накрая, собственият предварителен преглед на бъдещата ценова листа.

19 csv parsing - Парсинг в CSV означава преобразуване на данни в текстов формат CSV.

Моля, обърнете внимание!

В поле №12 не само можете да посочвате границата за парсинг, но също така можете да въвеждате текст ръчно, да го комбинирате с границите за парсинг, както на снимката в полето “Описание”.

Тази вкладка е доволно проста. Това е всичко.