Основата за използване на собствени PHP скриптове в SimplePars PHP скриптовете са достъпни в модула, започващ с версия SimplePars v4.6

Тази функция е предназначена да разшири стандартните възможности на модула SimplePars до безкрайност 😉 Ако имате нужда от изпълнение на специфична логика на парсера, която излиза извън стандартния функционал на SimplePars, тогава сте на правилното място.

Предговор Техническата поддръжка на модула не се осъществява при включени собствени скриптове. Това означава, че ако използвате собствени скриптове в модула, докато ги не деактивирате, няма да имате поддръжка. Това се дължи на факта, че собствените скриптове нямат ограничения и можете да разширите възможностите на модула, но също така може да допуснете грешка, която може да доведе до забавяне на работата на модула или дори до фатална грешка във вашия PHP скрипт.

Ако потребителите пренебрегват това правило и ми пишат, че парсът не работи, а после се окаже, че използвате собствени скриптове, ще сте на яд. Много съм сериозен по този въпрос!

Основни изисквания. Не е точно изискване, а по-скоро факт. Когато включите работата със собствени скриптове, модулът SimplePars ще работи само в единичен режим. Скриптът не трябва да извежда информация на екрана. (Можете да я изведете в свой собствен файл с логове.) Скриптът трябва да завърши своята работа в определено време. Ограничението се посочва в настройките на PHP max_execution_time. Обърнете внимание, че стойността по подразбиране на хостинга е 30 секунди. Също така в това време модулът трябва да завърши цялата си работа, включително времето за парсене. Не забравяйте това. Скриптът не трябва да съдържа грешки или изключения. Той трябва да завършва коректно по всяко време. Основи на работа със собствени скриптове. При използване на собствени скриптове модулът SimplePars в определени моменти ще промени стандартната си логика и ще предаде управлението на вашия скрипт. Точно по тази причина грешка във вашия скрипт ще доведе до спиране на работата на целия модул. Как визуално изглежда това.

simplepars 47 1 - Основата за използване на собствени PHP скриптове в SimplePars PHP скриптовете са достъпни в модула, започващ с версия SimplePars v4.6

Тоест, модулът изпълнява своята работа и в определени моменти предава управлението на вашия скрипт. Скриптовете са маркирани с червен квадрат с надпис SC. След успешното завършване на вашето задание управлението се връща обратно на модула и той продължава да изпълнява своята работа.

Интерфейс.

simplepars 47 2 - Основата за използване на собствени PHP скриптове в SimplePars PHP скриптовете са достъпни в модула, започващ с версия SimplePars v4.6

След като преминете в раздела “PHP скриптове”, ще видите прозорец с избор на ред за изпълнение на скриптове.

Включване/изключване на използването на PHP скриптове в модула SimplePars. (Точно този превключвател трябва да бъде изключен, ако искате техническа поддръжка. Техническа поддръжка с включени скриптове не се предоставя.) Бутон за запазване на избраните настройки. Включване/изключване на работа на определен скрипт. Избор на конкретния скрипт, който да се изпълнява. Как да ги създавате ще обсъдим по-нататък в статията. Кога да се изпълняват скриптовете. Тоест в кой момент модулът да предаде управлението на вашия скрипт. Ред на изпълнение на скриптовете. Определя реда на изпълнение, ако имате два или повече скрипта зададени за един и същ момент. Кратко описание на този скрипт. За да знаете за какво сте го програмирали. За себе си. Изтриване на задача. В кой момент може да се използват PHP скриптове. За момента можете да стартирате изпълнението на своите скриптове на следните етапи:

Преди изпращането на линк за парсинг – В този случай модулът ще извлече линк от базата данни, който трябва да бъде парснат, и преди да изпрати заявката за парсинг на този линк, можете да изпълните своя скрипт. Преди парсинг в ИМ (интернет магазин) – След като модулът направи замяна, подготви всички данни и преди да започне добавянето или актуализацията на продукта, можете да използвате своя скрипт. След парсинг в ИМ (интернет магазин) – След като модулът зареди или актуализира продукта. Преди парсинг в CSV – След като бъдат намерени и заменени всички граници на парсинга, данните ще бъдат подготвени за запис в CSV и преди записа може да изпълните своя скрипт. След парсинг в CSV – След като модулът запише подготвените данни в CSV. Не съм направил толкова възможности за използване на PHP скриптове напразно, защото във всеки от случаите ще бъде предаден различен набор данни, които можете да използвате по ваше усмотрение или да промените и да ги върнете към стандартната логика на SimplePars. В тази статия няма да обясня всички тези възможности, за това можете да прочетете в статията “PHP скриптове, максимални възможности”.

Тук ще предоставя само пример: Преди парсинг в ИМ (интернет магазин) – Вашият скрипт ще има възможност да достъпи всички граници на парсинга, преди модулът да ги запише като стойности в продукта. Можете да правите всичко с тях, включително да ги променяте и да ги върнете обратно на модула. Тоест, пълна свобода на действие. Също така ще имате достъп до всички останали настройки на модула и до всички негови функции и методи.

Работа със скриптове. Всички скриптове се съхраняват в директорията /admin/simplepars/scripts/ Това означава, че можете да напишете скрипт и да го качите чрез FTP или да използвате интерфейса на модула за работа със скриптове. Да бъда честен, вграденият интерфейс за написване на скриптове е подходящ само за малки корекции, за по-сериозни неща не е удобно да се пише там, така че можете да качвате своите скриптове ръчно. Модулът автоматично ще ги зареди.

Интерфейс.

simplepars 47 3 - Основата за използване на собствени PHP скриптове в SimplePars PHP скриптовете са достъпни в модула, започващ с версия SimplePars v4.6

Тук можете както да създавате нови скриптове, така и да редактирате съществуващи. Обърнете внимание, че всички скриптове трябва да имат отварящи и затварящи PHP тагове. В страничното меню ще бъдат достъпни всички скриптове в директорията /admin/simplepars/scripts/ Също така обратете внимание, че името на скрипта може да съдържа само латински букви и два вида тирета _ –

Заключение. Чрез тази функция можете да добавите своята логика към модула и да разширите неговите възможности, без да се налага да преписвате кода на модула сам по себе си. Основни сценарии на използване Виждам основните сценарии за решаване на такива задачи като:

Адаптиране към различни модули. Разширяване на възможностите за работа с данни – сега са достъпни всички инструменти на езика за програмиране PHP. Увеличаване на възможностите за намиране на данни на донорската страница. Водене на собствена статистика за изпълнение на задачи или изпращане на уведомления по имейл при намерени данни на страницата. И няма да се страхувам да кажа, че сега можете да напишете свой супер скрипт, който да попълва данни не само в OpenCart, но и във всяка друга CMS. Това, което често сте писали, сега можете да напишете сами.”