МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД | hospital-tryavna.com | Web Design

МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД успешно завършва проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“. Проектът беше осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-04-02009 от 07.08.2012 г.