Лицензионното споразумение за използване на SimplePars

При закупуване на модула SimplePars вие автоматично приемате условията на това лицензионно споразумение.

Условия:

  1. Лицензията е валидна за един уебсайт.
  2. С придобиването на лицензията, вие имате право да актуализирате модула без допълнителни разходи.
  3. За всяка друга употреба на модула на различни уебсайтове трябва да закупите отделни лицензии за всеки от тях.
  4. Не се предоставя отделен ключ за тестов уебсайт, но имате възможността да нулирате активацията и да активирате модула на тестовия си уебсайт.
  5. Има право на преместване на активацията на нов уебсайт веднъж на всеки 72 часа. За да преместите лицензията, трябва задължително да я разкачите от сайта, на който модулът е активиран. Това е отговорност, която пада изцяло върху потребителите.
  6. Съхранението на ключа за активация на модула е отговорност на клиента.
  7. Техническа поддръжка се предоставя само на потребителите, закупили лицензия.

Пояснение: Лицензионният ключ ви позволява да активирате модула на един уебсайт. Няма ограничения по брой на уебсайтовете, от които можете да правите парсинг.

С еднократно заплащане на лицензията, имате право на актуализации без допълнителни разходи.

Ако желаете да тествате модула на тестов уебсайт, трябва първо да активирате модула там. След настройката на модула, можете да преместите активацията на основния си уебсайт, съгласно условията в точка №5.

При преместването на лицензията трябва да нулирате лицензията на уебсайта, на който модулът е бил активиран. Докато не я нулирате, няма да можете да я свържете с друг уебсайт. Нулирането на лицензията е задължение на клиента, а авторът на модула не може да го направи от своя страна.

Авторът на модула не съхранява ключовете за активация, това е отговорност на всеки клиент. В случай на загуба на ключа за активация, авторът на модула не може да го възстанови.

В случай на промяна в лицензионното споразумение, информацията ще бъде публикувана във форума за поддръжка на модула.

Това трябва да знаят всички: При закупуването на лицензия за SimplePars, вие инвестирате в развитието на модула, което ще се отплати с нови функционалности.

Ако разпространявате модула, нарушавате това споразумение и вредите на общността, която използва SimplePars, като я лишавате от средства за развитие на проекта.