КАКВО ЗНАЧАТ H1,H2,H3… Headings? | SEO ПРЕПОРЪКИ

Heading 1 (Заглавие 1)

Каквото и да пише тук си е просто текст. Къде обаче се крие тайната на този текст? Тайната е в това, че както хората(подсъзнателно), така и роботите (Google, Bing, Yahoo, Yandex …) ще знаят че този текст се отнася за Heading 1 до настъпването на следващото заглавие.

 Heading 2 (Заглавие 2)

Какво ли е новото в заглавие 2? Защо да не направим всички заглавия да са като заглавие 1? Отговора е много лесен. Текста след заглавие 2 се разпознава от хората и роботите и носи тежест към заглавие 2? А колко добре е измислено – заглавие 2 от своя страна носи тежест към заглавие 1.

Няма да продължаваме все по-напред с тази история. Запомнете графиката и я използвайте както за оптимизация в Интернет така и за оптимизация на четенето на вашето съдържание.

seo headings