Какво е идентификатор на стока?

Идентификаторът на стока е стойност, с помощта на която можете точно да определите стока във вашия магазин.

Защо е необходим идентификатор на стока?

Можете да създавате нови стоки или да актуализирате съществуващи. Именно идентификаторът ще ви помогне да определите дали такава стока вече съществува в магазина ви или не. Например, ако искате да актуализирате цената на стока, модулът ще определи точно коя стока трябва да бъде актуализирана. Или ако искате да създадете стоки, които все още нямате, а стоките, които вече притежавате, просто да актуализирате цената и количество. Именно идентификаторите на стоките ще ви помогнат да определите какво трябва да бъде създадено и какво вече е създадено и може просто да бъде актуализирано.

Какви идентификатори на стоки поддържа SimplePars?

В момента модулът SimplePars може да идентифицира стоки по следните полета:

  • Артикул [sku]
  • Код на стоката [model]
  • Име [name] НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
  • Универсален код [upc]
  • Европейски номер на стоката [ean]
  • Японски баркод [jan]
  • Номер на изданието на книгата [isbn]
  • Номер на партията [mpn]
  • Полето за местоположение [location]

Как се използва в реални проекти?

Много лесно, просто създайте гранична зона за парсинг и изберете с кой идентификатор да я сравните. Модулът ще извлече данни от посочената граница за парсинг и ще ги сравни с избрания идентификатор.

По този начин можете да свържете стоки от различни източници.

Къде се указва идентификаторът на стоките?

Идентификаторът на стоките се избира от раздела “Парсинг” в Интернет магазина в падащото меню. След избора на идентификатор на стоките, не забравяйте да натиснете “Запази”.

Допълнение С зелено съм маркирал приоритетния идентификатор, тъй като това се счита за стандарт. С червено съм маркирал идентификатор, който настоятелно не препоръчвам да се използва, тъй като името на стоката при източника може да не бъде уникално, а това означава, че две съвсем различни стоки могат да имат едно и също име, което може да предизвика проблеми при актуализацията. Препоръчвам да избягвате използването на името като идентификатор.

simplepars 40 - Какво е идентификатор на стока?