Как се оптимизират javascript .js и .css с Ubuntu | LINUX

Javascript
Първо трябва да инсталираме копресора за javascript и за css файове с командата:
apt-get install yui-compressor
След това влизаме до избрана от нас папка и стратираме командата:
java -jar /usr/share/yui-compressor/yui-compressor.jar -o ‘.js$:-min.js’ *.js

http://www.howtogeek.com/109369/how-to-quickly-resize-convert-modify-images-from-the-linux-terminal/

sudo apt-get install imagemagick
for file in *.jpg; do convert $file -quality 80 $file; done