Как да превърнем WordPress и Woocommerce сайт в B2B Платформа

Потребителски настройки

Стъпка 2: Създаване на правила за ценообразуване

След като сте инсталирали плъгина, отидете в раздела “Правила за ценообразуване > Правила за ценообразуване”.( Pricing Rules > Pricing Rules.)

Добавете ново правило за ценообразуване Тъй като това е първият път, в който използвате този плъгин, няма да бъдат намерени правила за продуктите. За да създадете такова, просто щракнете върху “+ Добавяне на ново правило”.

Сега ще се появят различни опции за създаване на ново правило.

Започнете със създаването на име на правилото в раздела “Настройки за отстъпка”. Можете да зададете приоритет и да го активирате.

Като зададете по-висок приоритет, можете да заместите всяко друго правило, създадено преди това. Например, ако сте създали множество правила за отстъпка, можете да определите кое от тях трябва да се прилага първо.

Pricing rules discount settings

Настройки за отстъпка на правилата за ценообразуване Сред различните налични опции трябва да се фокусирате върху “Вид на отстъпката” ( Discount Type.)

Pricing rules discount type

Видове отстъпки на правилата за ценообразуване Тук избирате конкретен вид отстъпка и създавате правило. Можете да създадете правила на база продукт, количка и количество.

В безплатната версия ще създавате правило за целия продукт. В платената версия, обаче, ще можете да изберете конкретен продукт или категория.

Изберете желания вид отстъпка и завършете създаването на правилото.

В този пример сме избрали “Отстъпка на база количество” (‘Quantity based discount’) под “Правила за количество” (Quantity Rules.).Pricing rules discount type 2

Както е показано на горната снимка, се отваря нов набор от опции, като се избира видът на отстъпката.

Зададохме правило за прилагане на отстъпка от 40% за минимална поръчка от 5 продукта и максимум от 10 единици.

Можете да публикувате това правило веднага или да го настроите да стартира от определена дата.

Това може да се постигне от раздела “График” (Schedule).

Pricing rule schedule

Можете да изберете начална и крайна дата за предложението.

В последния раздел, “Правила и ограничения”, имате възможност да зададете “правила и ограничения”.

Pricing rule rules and restrictions

Например, както е показано по-горе, можете да създадете правило, което да прилага отстъпката върху цените на продуктите въз основа на предварително зададено условие. Подобно правило може да се приложи и за количката.

След като сте завършили, щракнете върху “Публикуване”.

Последната стъпка е да активирате статуса в раздела “Правила за ценообразуване > Правила за ценообразуване”.

enable pricing rule status

Сега остава само да тествате вашето отстъпково ценообразуване на предния край на вашия магазин.

Стъпка 3: Тестване на вашето отстъпково ценообразуване

След като сте настроили динамичното ценообразуване, нека проверим как това изглежда на предния край.

Сега ще забележите таблица “Отстъпки при количество” на страницата на вашия продукт.

Test your discount pricing

Това ще покаже отстъпката, която сте задали за продукта.

Ако добавите минималното изисквано количество, за да се квалифицирате за отстъпката, и продължите към страницата за плащане, ще забележите, че отстъпката е била приложена към общата сума.

Discount on checkout page

Технически изисквания

Добавяме 3 или повече роли в Child Theme: functions.php

add_action(‘init’, ‘add_custom_user_roles’);

function add_custom_user_roles() {
// Добавяне на нова роля ‘custom_role1’
add_role(‘wholesale_tier_1’, ‘Wholesale Tier 1’, array(
‘read’ => true, // Allows a user to read
));

// Добавяне на нова роля ‘custom_role2’
add_role(‘wholesale_tier_2’, ‘Wholesale Tier 2’, array(
‘read’ => true,
));

// Добавяне на нова роля ‘custom_role3’
add_role(‘wholesale_tier_3’, ‘Wholesale Tier 3’, array(
‘read’ => true,
// ‘create_posts’ => true,
//’edit_posts’ => true,
));
}

Инсталираме плъгин Acowebs Woocommerce Dynamic Pricing