Инсталиране и актуализиране на модул SimplePars

Инсталиране:

 1. Изтеглете последната версия на модула.
 2. Разархивирайте архива.
 3. Отидете в директорията с вашата версия на системата.

  Обяснение: Тук трябва да изтеглите и разархивирате новата версия на модула и да отидете в папката, където е инсталирана вашата система.

 4. Копирайте съдържанието на тази директория в основната папка на вашия сайт, като замените старите файлове с новите.

  Обяснение: Това ще актуализира модула на вашия сайт с новата версия, като замести старите файлове с новите.

 5. Отворете браузъра и посетете вашия сайт (http://вашият_сайт.ru/inst.php). Това ще стартира инсталационния процес автоматично.
 6. Влезте в административния панел и изпълнете следните действия (Система > Потребители > Потребителски групи), за да настроите разрешенията за преглед и редакция.

  Обяснение: Това е необходимо, за да настроите разрешенията за потребителите, които ще използват модула.

instalaciq konfiguraciq - Инсталиране и актуализиране на модул SimplePars

 1. Отидете в управлението на добавки (Добавки > Управление на добавки) и щракнете в горния десен ъгъл на бутона “Обновяване”, за да актуализирате кеша на промените.
 2. Влезте във FTP и изтрийте файла (вашият_сайт/inst.php).

Актуализация:

 1. Изтеглете последната версия на модула.
 2. Разархивирайте архива.
 3. Отидете в директорията с вашата версия на системата.

  Обяснение: Тук трябва да изтеглите и разархивирате новата версия на модула и да отидете в папката, където е инсталирана вашата система.

 4. Копирайте съдържанието на тази директория в основната папка на вашия сайт, като замените старите файлове с новите.

  Обяснение: Това ще актуализира модула на вашия сайт с новата версия, като замести старите файлове с новите.

 5. Изпълнете http://вашият_сайт.bg/inst.php.

  Обяснение: Този стъпка ще актуализира модула до новата версия.

Тези инструкции описват процеса на инсталиране и актуализиране на модул във вашия сайт.