Florere | Florere-bg.com | Web Design | SEO

Кантората е основана през 2009 г. от екип от висококвалифицирани счетоводители в град София. За сравнително кратък период от време, в резултат на качеството на предлаганите услуги, компанията търпи изключително динамично развитие. Това, както и нарастващия брой на клиенти, налага разширяване на екипа, офисите и предлаганите услуги.